Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://eco-cosmetics.pl.

Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest IRENEUSZ KLAWIKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO – ECO IRENEUSZ KLAWIKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Polna 2, 60-185 Skórzewo, NIP 9590708502, REGON 292856230, adres poczty elektronicznej: biuro@pro-eco.com.pl, numer telefonu: 698655610 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą niniejszej strony internetowej

1.2.        Dane osobowe na niniejszej stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.3.        Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.4.        Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Polityka plików cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie).

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

1) Pliki niezbędne służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, właściwej obsługi naszych użytkowników, przez którą rozumiemy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa czy prawidłowe dostarczenie i dostosowanie usługi. Nie umożliwiają one identyfikacji konkretnego użytkownika. Pliki te pozwalają korzystać naszym użytkownikom z wybranych usług.

2) Pliki analityczne i wydajnościowe służą do poprawy wydajności naszej strony internetowej i służą wyłącznie naszym wewnętrznym celom. Są to dane anonimowe i niepozwalające na identyfikację konkretnego użytkownika. Ich głównym zadaniem jest pokazanie nam co jest najbardziej i najmniej popularne, jak wygląda ruch na naszych stronach.  Te anonimowe statystyki mogą być udostępniane na potrzeby prowadzonej komunikacji zewnętrznej. Wydajnościowe pliki cookie pozwalają nam również zweryfikować czego poszukują nasi użytkownicy, co pozwala nam ulepszyć wyniki naszej strony.

3) Pliki funkcjonalne. Te ciasteczka są używane, by zwiększyć  funkcjonalność naszej strony, ale nie są niezbędne do jej używania. Jednakże, bez tych cookies, niektóre funkcje (jak wideo) mogą stać się niedostępne.